Cách nhanh nhất để spy brand áo Merch đang bán tốt

Bạn cần bao lâu để spy ra 1 brand đang bán tốt?

Có khoảng gần 300K brand áo Merch. Với cách spy truyền thống, bạn cần phải có 1 lượng từ vựng tiếng Anh kha khá để enter keyword vào các tool tìm kiếm. Hoặc ít nhất bạn phải phải dò theo list brand của amazon để qua các tool spy search lại.

Với Merch Sensei, bạn chỉ cần biết … đọc số. Cách search dưới đây list cho bạn những brand vừa phải (ít hơn 400 áo) nhưng có số áo rank dưới 200K trong ngày chiếm tới 20% tổng số áo.

Giờ thì bạn chỉ cần nhìn số, thấy brand bán ngon thì click vào mà học hỏi thôi. Học hỏi nghiêm túc chứ đừng clone mà dính report nhé ^^.

P/s: Dữ liệu brand có thể không chính xác 100% nhưng nó đủ để thể hiện “sức khoẻ” của brand đó.spy-brand

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s