Giới thiệu MerchSensei

Merchsensei crawl hàng triệu áo merch mỗi ngày để update rank cho tất cả sản phẩm, phân tích brand và keyword giúp bạn spy áo hiệu quả. Chúng tôi chỉ tập trung để chỉ ra những áo đang live và đang bán chạy. Hiện tại Merchsensei có dữ liệu của: 1.5 triệu áo, gần 300K brands và khoảng 20.000 từ khoá có sale trên merch

Rank áo được up liên tục hàng ngày với độ trễ tối đa là 10 giờ. Riêng các áo có sale được update rank 2 lần/ngày giúp bạn có dữ liệu gần như chính xác với rank áo trên amazon.

Xem thêm về chức năng MerchSensei tại đây